Zgłoś nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w czasie COVID-19 (produkty rolne i spożywcze)

O formularzu

Rolniku, przedsiębiorco z branży rolno-spożywczej – masz problemy z nierzetelnym kontrahentem w czasie pandemii? Duży przetwórca lub sieć handlowa zmienili warunki współpracy na Twoją niekorzyść albo nie płacą Ci w terminie? Zawiadom Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skorzystaj z poniższego formularza. Dzięki temu będziemy mogli szybko zająć się sprawą i wyeliminować nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Twoje dane nie zostaną ujawnione.

Podstawa prawna

Przewaga kontraktowa występuje w przypadku znacznej dysproporcji potencjałów ekonomicznych pomiędzy nabywcą i dostawcą produktów rolnych lub spożywczych. Jej wykorzystywanie jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo go narusza.

Zawiadomienie o podejrzeniu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej może zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów każdy, kto chce chronić interes publiczny, czyli interes ekonomiczny potencjalnie wielu przedsiębiorców działających na danym rynku. Prezes UOKiK może nałożyć karę na przedsiębiorcę stosującego zakazane praktyki w wysokości nie większej niż 3% obrotu osiągniętego przez niego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 517 ze zm.)
Dodatkowe informacje: www.przewagakontraktowa.uokik.gov.pl


  Wypełnij formularz

  W poniższym formularzu pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są obowiązkowe

  Dane zgłaszającego

  Jestem nabywcąJestem dostawcą

  Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy*:

  Adres e-mail*:

  Ulica*:

  Miejscowość*:

  Kod pocztowy*:

  Dane identyfikujące zgłaszającego oraz treść zgłoszenia nie podlegają ujawnieniu stronom postępowania na żadnym jego etapie (art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 517 ze zm., dalej: u.p.n.w.p.k.).

  Dane przedsiębiorcy, którego praktyki zgłaszasz

  Nazwa przedsiębiorcy:*

  Ulica*:

  Miejscowość*:

  Kod pocztowy*:

  Województwo*:

  NIP: NIP w formacie XXXXXXXXXX

  KRS: Nr KRS w formacie XXXXXXXXX

  Zgłaszane praktyki

  Pamiętaj, możesz zgłosić tylko te praktyki, które miały miejsce w czasie COVID-19 oraz dotyczą branży rolno-spożywczej.

  Wybierz rodzaj praktyki:
  1. Opóźnienia w płatnościach w czasie COVID-192. Zmiana warunków handlowych w czasie COVID-19

  1. Opóźnienia w płatnościach w czasie COVID-19

  Liczba faktur opóźnionych niezapłaconych na dzień zgłoszenia po 1 marca 2020 r.*:
  Kwota objęta opóźnieniem*:
  Długość opóźnienia: W przypadku wielu faktur uzupełnij pole dodatkowe informacje.
  Największe opóźnienie*:
  Kwota należności najbardziej opóźnionej*:
  Dodatkowe informacje:
  Pozostało znaków: 3500

  2. Zmiana warunków handlowych w czasie COVID-19

  2.1. Wydłużenie terminu płatności

  Poprzedni termin płatności (w dniach):
  Obecny termin płatności (w dniach):
  Kiedy został wydłużony termin płatności: Wprowadź datę
  Dodatkowe informacje:
  Pozostało znaków: 3500

  2.2. Obniżka ceny zakupu

  Cena przed obniżką:
  Cena po obniżce:
  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.3. Zmiany dotyczące czasu trwania umowy

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.4. Zmiany dotyczące okresu wypowiedzenia

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.5. Wprowadzenie przez nabywcę dodatkowego rabatu wymaganego od dostawcy

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.6. Podwyższenie przez nabywcę wysokości rabatu wymaganego od dostawcy

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.7. Dodatkowe promocje

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.8. Wprowadzenie dodatkowych opłat/płatności z tytułu czynności nabywcy wykonywanych na rzecz dostawców, takich jak działania marketingowe, szkolenia, doradztwo itp.

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.9. Podwyższenie wysokości opłat/płatności z tytułu czynności nabywcy wykonywanych na rzecz dostawców, takich jak działania marketingowe, szkolenia, doradztwo itp.

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.10. Zmiana zasad obsługi zwrotów, m.in. w zakresie odpłatności

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.11. Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w umowie, np. weksel, przewłaszczenie

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.12. Wprowadzenie lub podwyższenie kar umownych

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.13. Zmiany w zakresie kontroli jakości

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  2.14. Inne

  Opisz praktykę:
  Pozostało znaków: 3500

  ankieta.uokik.gov.pl