Zgłoś nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w czasie COVID-19 (produkty rolne i spożywcze)

O formularzu

Rolniku, przedsiębiorco z branży rolno-spożywczej – masz problemy z nierzetelnym kontrahentem w czasie pandemii? Duży przetwórca lub sieć handlowa zmienili warunki współpracy na Twoją niekorzyść albo nie płacą Ci w terminie? Zawiadom Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skorzystaj z poniższego formularza. Dzięki temu będziemy mogli szybko zająć się sprawą i wyeliminować nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Twoje dane nie zostaną ujawnione.

Podstawa prawna

Przewaga kontraktowa występuje w przypadku znacznej dysproporcji potencjałów ekonomicznych pomiędzy nabywcą i dostawcą produktów rolnych lub spożywczych. Jej wykorzystywanie jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo go narusza.

Zawiadomienie o podejrzeniu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej może zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów każdy, kto chce chronić interes publiczny, czyli interes ekonomiczny potencjalnie wielu przedsiębiorców działających na danym rynku. Prezes UOKiK może nałożyć karę na przedsiębiorcę stosującego zakazane praktyki w wysokości nie większej niż 3% obrotu osiągniętego przez niego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 517 ze zm.)
Dodatkowe informacje: www.przewagakontraktowa.uokik.gov.pl


Wypełnij formularz

W poniższym formularzu pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są obowiązkowe

Dane zgłaszającego

Jestem nabywcąJestem dostawcą

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy*:

Adres e-mail*:

Ulica*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy*:

Dane identyfikujące zgłaszającego oraz treść zgłoszenia nie podlegają ujawnieniu stronom postępowania na żadnym jego etapie (art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 517 ze zm., dalej: u.p.n.w.p.k.).

Dane przedsiębiorcy, którego praktyki zgłaszasz

Nazwa przedsiębiorcy:*

Ulica*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy*:

Województwo*:

NIP: NIP w formacie XXXXXXXXXX

KRS: Nr KRS w formacie XXXXXXXXX

Zgłaszane praktyki

Pamiętaj, możesz zgłosić tylko te praktyki, które miały miejsce w czasie COVID-19 oraz dotyczą branży rolno-spożywczej.

Wybierz rodzaj praktyki:
1. Opóźnienia w płatnościach w czasie COVID-192. Zmiana warunków handlowych w czasie COVID-19

1. Opóźnienia w płatnościach w czasie COVID-19

Liczba faktur opóźnionych niezapłaconych na dzień zgłoszenia po 1 marca 2020 r.*:
Kwota objęta opóźnieniem*:
Długość opóźnienia: W przypadku wielu faktur uzupełnij pole dodatkowe informacje.
Największe opóźnienie*:
Kwota należności najbardziej opóźnionej*:
Dodatkowe informacje:
Pozostało znaków: 3500

2. Zmiana warunków handlowych w czasie COVID-19

2.1. Wydłużenie terminu płatności

Poprzedni termin płatności (w dniach):
Obecny termin płatności (w dniach):
Kiedy został wydłużony termin płatności: Wprowadź datę
Dodatkowe informacje:
Pozostało znaków: 3500

2.2. Obniżka ceny zakupu

Cena przed obniżką:
Cena po obniżce:
Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.3. Zmiany dotyczące czasu trwania umowy

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.4. Zmiany dotyczące okresu wypowiedzenia

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.5. Wprowadzenie przez nabywcę dodatkowego rabatu wymaganego od dostawcy

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.6. Podwyższenie przez nabywcę wysokości rabatu wymaganego od dostawcy

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.7. Dodatkowe promocje

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.8. Wprowadzenie dodatkowych opłat/płatności z tytułu czynności nabywcy wykonywanych na rzecz dostawców, takich jak działania marketingowe, szkolenia, doradztwo itp.

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.9. Podwyższenie wysokości opłat/płatności z tytułu czynności nabywcy wykonywanych na rzecz dostawców, takich jak działania marketingowe, szkolenia, doradztwo itp.

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.10. Zmiana zasad obsługi zwrotów, m.in. w zakresie odpłatności

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.11. Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w umowie, np. weksel, przewłaszczenie

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.12. Wprowadzenie lub podwyższenie kar umownych

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.13. Zmiany w zakresie kontroli jakości

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500

2.14. Inne

Opisz praktykę:
Pozostało znaków: 3500