Formularz – przewaga kontraktowa

O formularzu

Rolniku, przedsiębiorco z branży rolno-spożywczej – czy znacznie silniejszy od ciebie kontrahent postępuje nieuczciwie przy zakupie twoich towarów? Duży przetwórca lub sieć handlowa wymuszają stosowanie niekorzystnych warunków umów nabycia, nie płacą Ci w terminie albo w inny sposób wykorzystują swoją przewagę?

Zawiadom Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów korzystając z poniższego formularza. Dzięki temu będziemy mogli szybko zapoznać się ze sprawą, a w przypadku uznania, że mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, podejmiemy dalsze kroki.

Twoje dane nie zostaną ujawnione.

Proszę mieć na uwadze, że działania podejmowane przez UOKiK na podstawie ustawy o przewadze kontraktowej mają na celu ochronę interesu publicznego, a nie rozstrzyganie indywidulanych sporów między kontrahentami. W związku z tym podstawowym narzędziem jakim dysponuje Prezes UOKiK egzekwując przepisy ustawy jest możliwość nakładania na podmioty dokonujące jej naruszeń kar pieniężnych płatnych do budżetu państwa.

Podstawa prawna

Przewaga kontraktowa występuje w przypadku znaczącej dysproporcji potencjałów ekonomicznych pomiędzy nabywcą i dostawcą produktów rolnych lub spożywczych. Samo posiadanie przewagi kontraktowej nie jest jednak zakazane. Zakaz dotyczy dopiero stosowania praktyk nieuczciwie ją wykorzystujących.

Nieuczciwymi praktykami są praktyki wprost wymienione w ustawie (tzw. praktyki „czarne” i „szare”) oraz inne niewymienione wprost praktyki, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszają istotnych interes słabszej strony lub mu zagrażają.

W przypadku stwierdzenia stosowania przez dany podmiot nieuczciwej praktyki Prezes UOKiK może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości 3% jego rocznych obrotów.

Niniejszy formularz ma na celu ułatwienie przekazywania do UOKiK nieformalnych zgłoszeń o możliwych naruszeniach ustawy o przewadze kontraktowej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2262).

Dodatkowe informacje: www.przewagakontraktowa.uokik.gov.pl


  Wypełnij formularz

  W poniższym formularzu pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są obowiązkowe

  Dane zgłaszającego

  Jestem nabywcąJestem dostawcą

  Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy*:

  Adres e-mail*:

  Ulica*:

  Miejscowość*:

  Kod pocztowy*:

  Dane identyfikujące zgłaszającego oraz treść zgłoszenia nie podlegają ujawnieniu stronom postępowania na żadnym jego etapie.

  Dane przedsiębiorcy, którego praktyki zgłaszasz

  Nazwa przedsiębiorcy:*

  Ulica*:

  Miejscowość*:

  Kod pocztowy*:

  Województwo*:

  NIP: NIP w formacie XXXXXXXXXX

  KRS: Nr KRS w formacie XXXXXXXXX

  Zgłaszane praktyki

  Pamiętaj, że możesz zgłosić tylko te praktyki, które dotyczą umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych.
  Możliwie dokładnie opisz zgłaszaną praktykę. W szczególności wskaż:

  - jakich produktów ona dotyczy;

  - okres, w którym praktyka była stosowana;

  - czy dotyka ona również innych podmiotów.

  Im więcej danych będziemy mieli tym łatwiej będzie nam podjąć dalsze działania.


  Opisz praktykę:

  Pozostało znaków: 7000